SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

KURSY DLA MŁODZIEŻY

(język niemiecki)

Poziom niższy średni (A2)

  • Kurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej, która ma za sobą około 200 godzin lekcyjnych nauki języka obcego.
  • Celem kursu jest nauka mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu i pisania w języku obcym na poziomie pre-intermediate.
  • Podczas kursu będziemy kładli szczególny nacisk na praktyczną naukę języka, tak aby każdy student po ukończeniu kursu potrafił zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach, znaleźć konkretne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego czy też brać udział w typowej rozmowie, wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy.
  • Bardzo ważne dla nas jest stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery na zajęciach tak, aby uczniowie czuli się w naszej szkole swobodnie i komfortowo, wówczas nauka języka obcego będzie przebiegać w sposób naturalny i bardzo efektowny.

Kurs trwa dwa semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 min.

Po ukończeniu kursu  z wynikiem pozytywnym, młodzież może kontynuować naukę na kursie średnio zaawansowanym - intermediate (poziom B1).

 

Poziom średnio zaawansowany (B1)

  • Kurs przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, która ma za sobą około 320 godzin lekcyjnych nauki języka obcego.
  • Celem kursu jest nauka mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu i pisania w języku obcym na poziomie intermediate oraz przygotowanie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
  • Podczas kursu będziemy kładli szczególny nacisk na praktyczną naukę języka, tak aby każdy student po ukończeniu kursu potrafił zrozumieć główne wątki różnych programów radiowych i telewizyjnych, traktujących o sprawach bieżących, zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, typowej wypowiedzi dotyczącej domu, pracy, czasu wolnego itd., relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji, książek czy filmów jak również pisać proste teksty na znane tematy oraz prywatne listy opisujące przeżycia i wrażenia.
  • Bardzo ważne dla nas jest stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery na zajęciach tak, aby uczniowie czuli się w naszej szkole swobodnie i komfortowo, wówczas nauka języka obcego będzie przebiegać w sposób naturalny i bardzo efektowny.

Kurs trwa dwa semestry – zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 60 min.

Po ukończeniu kursu intermediate z wynikiem pozytywnym, młodzież może kontynuować naukę na kursie wyższym średnim - upper-inter./pre-FCE (poziom B2).

KONTAKT

SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

ul. Cieszyńska 27, 43-440 Goleszów
tel.: +48 727 934 801
tel.: +48 607 162 196
e-mail: info@szkolajezykowa-goleszow.pl