SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

NAUCZYMY CIĘ

języka angielskiego

języka
angielskiego

języka niemieckiego

języka
niemieckiego

języka hiszpańskiego

języka
hiszpańskiego

języka czeskiego

języka
czeskiego

języka włoskiego

języka
włoskiego

polish for foreigners

polish
for foreigners

języka, którego chcesz się nauczyć

języka, którego
chcesz się nauczyć

CO OFERUJEMY

Tłumaczenia zwykłe
i przysięgłe

Korepetycje z przedmiotów
humanistycznych

Korepetycje z przedmiotów
ścisłych

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy bardzo szeroką ofertę:

 • Duży wybór języków – angielski, niemiecki, francuski, czeski, polski dla obcokrajowców, włoski, hiszpański i możliwość wybrania sobie języka, którego chcecie się Państwo nauczyć.

 • Różnorodne typy kursów – standardowe kursy języka ogólnego, kursy biznesowe, zajęcia konwersacyjne, kursy specjalistyczne.

 • Korepetycje z przedmiotów humanistycznych i ścisłych.

 • Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.

 • Indywidualne podejście – kursy dostosowane do potrzeb Klienta – na życzenie Klienta modyfikujemy program kursu zgodnie z jego oczekiwaniami.

 • Nowoczesne metody nauczania.

 • Rozwój wszystkich sprawności językowych – mówienia, słuchania, pisania i czytania ze szczególnym naciskiem na komunikację.

 • Dążenie do osiągnięcia celów – duży nacisk kładziemy na wyznaczanie celów, determinację i konsekwencję w realizacji tych celów.

 • Elastyczność – dobór dogodnego terminu oraz intensywności zajęć. Prowadzimy zajęcia w godzinach rannych, dopołudniowych, popołudniowych i wieczornych.

O FIRMIE

SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

Success & Growth Language School posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych oferujących szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzony przez Urząd Pracy w Cieszynie.

Success & Growth Language School jako placówka kształcenia ustawicznego dba o to aby naszym Klientom zapewnić kompleksową obsługę językową w ramach kursów językowych na różnych poziomach zaawansowania.

Success & Growth Language School jest placówką otwartą na Państwa potrzeby, stąd bardzo szeroka oferta skierowana zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych jak również firm i instytucji.

Jesteśmy firmą, którą tworzą ludzie - wykształceni, z pasją, motywacją do działania i otwartością na potrzeby drugiego człowieka.

Jak uczymy?

 • Priorytetową metodą nauczania w Success & Growth Language School jest metoda komunikacyjna, która pozwala na możliwie szybkie rozpoczęcie komunikacji w języku obcym. Jest realizowana w oparciu o oryginalne, najnowsze podręczniki brytyjskie, niemieckie, francuskie, włoskie czy czeskie.

 • W nauczaniu oprócz podręczników wykorzystujemy muzykę, filmy, obrazki, gazety i magazyny obcoęzyczne, książki obcojęzyczne (dostępne w bibliotece szkoły), programy telewizyjne, przedmioty codziennego użytku itp.

 • W Success & Growth Language School główny nacisk kładziemy na umiejętność naturalnego posługiwania się językiem obcym, dzięki temu nauka języka jest przyjemna, dynamiczna, a co najważniejsze - praktyczna i efektywna.

 • Dzięki metodzie komunikacyjnej w Success & Growth Language School zajęcia nastawione na konwersację i stanowią do 75 procent realizowanego materiału co sprawia, że studenci Success & Growth Language School nabywają umiejętność płynnego komunikowania się w języku obcym szybciej niż studenci innych szkół języków obcych.

 • W zajęciach wykorzystujemy w zależności od wieku i zaawansowania studentów takie techniki wspomagające nauczanie jak m.in. "brain storming", czyli burza mózgów, zabawy, gry czy piosenki, które mają na celu nie tylko rozwój kreatywności i wyobraźni studentów, ale też wzbogacenie ich ogólnego potencjału językowego.

 • Podczas lekcji większość czasu poświęcamy na rozwijanie sprawności mówienia. Posługujemy się aktywizującymi metodami nauczania gdzie uczniowie zbierają, przekazują informacje nie koncentrując się na formie językowej. Najważniejsza jest komunikacja!

 • Poprawność gramatyczną uzyskujemy poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności językowych – mówienia, czytania tekstu, słuchania nagrań i pisania.

 • Nauczyciele to nie „wykładowcy"obcego języka. Ich rolą jest aktywna pomoc uczniowi w przyswojeniu nowej wiedzy. Ich zadaniem jest wybór tematu, ćwiczeń, dodatkowych materiałów na lekcje, ale też monitorowanie pracy uczniów, dostosowanie się do stylów i preferencji uczenia się słuchaczy.

 • Na zajęciach nie będziemy raz za razem, bezpośrednio poprawiać błędów językowych, korygując każde potkniecie. Uważamy, ze przeszkadza to w uzyskaniu pewności siebie podczas mówienia.

KONTAKT

SUCCESS & GROWTH - LANGUAGE SCHOOL

ul. Cieszyńska 27, 43-440 Goleszów
tel.: +48 727 934 801
tel.: +48 607 162 196
e-mail: info@szkolajezykowa-goleszow.pl